Засаг түрэ 13 jan 2022 565

​Шэнэ жэлэй бэлэг

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

“Ёлка желаний” гэһэн түсэлэй хүреэндэ Саша картинг машинаар гүйлгэхэ дуратай байһанаа мэдүүлээ һэн.

- Саша нүхэдөөрөө хамта Улаан-Үдэ хүрэжэ ерээ. Картинг аренын машинада һуужа, садатараа гүйлгэлдөөбди. Намда өөртэмни баһал һайшаагдаа, – гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

 – Шэнэ жэлэй баяр сэнгээнһээ эндэ лаб лэ дээрэ байгаа, – гэжэ Саша хөөрэнэ.

 Хяагтын аймагай “Добрый” гэһэн эхэ эсэгын харгалзалгагүй үлэһэн хүүгэдтэ туһа хүргэхэ түбтэ Сашатай хамта байдаг долоон хүбүүд дахасалдажа ерээ юм.

– Ехэ һайхан бэлэг болоо. Аба эжыһээ, дүтын хүнүүдһээ иимэ анхаралда хүртэдэггүй хүүгэдтэ энэнь тон лэ үнэтэй. Ехэ ажалтай байбашье, манай толгойлогшо сүлөө сагаа оложо, хүүгэдые баярлуулба. Хүүгэдтэ иимэ һайхан хандасатай байһанайнь түлөө баяр хүргэнэбди, – гэжэ “Добрый” түбэй захирал Туяна Самбуева тэмдэглээ.

Саша хүбүүн ерээдүйдэ автомеханик мэргэжэлтэй болохо хүсэлтэй юм. 14 наһатай Александр уласай болон уласхоорондын гар бүтээлэй урилдаануудта шангай һууринуудта хүртэһэн байна. Тэрэ зохёохы ажалай мастерскойдо ябадаг. Үнгэрһэн жэлдэ Саша үзэсхэлэн дэлгээгээ, тэндэ өөрын гараар бүтээһэн сэрэгэй техникын македүүдые харуулаа һэн.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа