Засаг түрэ 19 jan 2022 497

Шэнэлэгдэһээр

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) эмхиин захирал Евгений Дитрихтэй зүблөө үнгэргэбэ.

© фото: ulan.mk.ru

Тус зүблөөн дээрэ Улаан-Үдын ниитын транспортын автопаркда автобусуудые асаруулха тухай асуудал харагдаба. Мүнөө үедэ Буряадай Засагай газар Улаан-Үдын ажаһуугшадые транспортаар хангалгые һайжаруулхын тула эдэбхитэйгээр ажал ябуулна. Гэхэтэй хамта федеральна «Аюулгүй һайн харгынууд» түлэбөөр хотын ажаһуугшадые шэрэхэ авто-унаануудые оршон байдалда тааруулан шэнэлхэ талаар саарһа дансанууд зохёогдожо? баталуулагдаха хаһадаа байна. Федеральна түлэбэй хүсэндөө ороходо, Буряадай Засагай газар мүнгэндэ хүртэхэ мэдүүлгэеэ үгэхэ юм.

Һануулхада, Улаан-Үдын автобусуудые һэльбэн шэнэлхэ ажалнууд 2020 онһоо ябуулагдана. Нёдондо дунда классай ПАЗ гэһэн 42 автобус, 2021 ондо – 3 автобус абтаа, тэдэнэй хоёрынь МАЗ маркын, нэгэниинь ПАЗ түхэлэй дунда классай автобус юм.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: ulan.mk.ru