Засаг түрэ 27 apr 2022 710

Хорооной дарга

Инна Ивахиновае Арадай Хуралай Залуушуулай бодолгын хорооной түрүүлэгшээр һунгаба. Нюуса һунгалта Арадай Хуралай ээлжээтэ зүблөөндэ болобо. 50 һунгамал Инна Ивахиновагай түлөө дуугаа үгөө, 6-иинь тэрэнэй кандидатура дэмжэбэгүй.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Инна Саяновнае амаршалаад, шэнэ тушаалда үрэ дүнтэйгөөр ажаллахыень хүсэбэ.

Инна Саяновна Ивахинова 1989 оной  февралиин 23-да түрэһэн юм.  Тэрэ дээдэ мэргэжэлтэй, шатараар «Уласхоорондын гроссмейстер» нэрэ зэргэтэй. Үндэр тушаалда “Единая  Россия” фракци  тэрэниие дэбжүүлээ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг