Засаг түрэ 29 jun 2022 456

Оюутад урмашуулагдаха

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида багшын мэргэжэлдэ хэлсээгээр һурадаг оюутадта  уласай һан жасын зөөриһөө  стипендииень нэмэхэ.

© фото: БГУ-гай сайтһаа

Урмашуулгын түлбэри түлэхэ тухай тогтоолдо  уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гараа табяа. Тиин Буряадай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман БГУ-тай хэлсээ баталаа.

.

- Багшанарые бэлдэхэ болбосоролой түлэбүүдээр һурадаг оюутадые дэмжэхын тулада урмашуулгын түлбэринүүд 3 мянган түхэригһөө 4850 түхэригтэ хүрэхэ, - гэжэ Буряадай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Валерий Поздняков хөөрөө.

2022 онһоо хэлсээ баталһан 50 оюутадые дэмжэлгэдэ уласай һан жасаһаа 6,5 сая түхэриг үгтэхэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: БГУ-гай сайтһаа