Засаг түрэ 28 sep 2022 466

Сэрэгшэдэй байдал хаража...

Сэрэгэй албанда татагдаһан арад түмэнтэй Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов “Дивизионная” станцида  уулзаба.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

-Нютагайнгаа зоной зан заршам мэдэнэб. Сэхыень хэлэхэдэ, уулзалгын урда  нэгэ бага зүрхэ алдааб. Эрэшүүл наадан һагад зугаална, би бэшэ, харин тэдэ минии сэдьхэл заһана. Тиихэдэнь Буряадаймнай эрэшүүл ёһотойл сэрэгшэдэй хүсэл зоригтой байна гэжэ  ойлгооб, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей  Цыденов хэлэбэ.

Буряадай Толгойлогшо Хяагта хото хүрэжэ,  албанда татагдаһан зоной байдалтай мүн танилсаа.  Сэрэгэй тусхай операцида бэлдэлгэ гаража байгаад, гэр тээшээ һанаата болоһон зоной гуйлтануудые Алексей  Цыденов анхаралтайгаар шагнаад, туһалха байһанаа мэдүүлээ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа