Засаг түрэ 16 nov 2022 639

Сэрэгшэдтэй уулзаа

Ородой Холбоото Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын тойрогоор Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев албанай хэрэгээр Буряад орон ерээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Республикын Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй хамта Улаан-Үдын Доодо Онгостойдо (Дивизионная хороо) оршодог Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой һуралсалай  полигон хүрэбэ.  

 

- Сэрэгэй албанда татагдаһан зониие яажа бэлдэнэб гэжэ бидэ танилсаабди. Буряад орондо, минии хүрэһэн Алас Дурнын бэшэшье можо хизаарнуудта сэрэгэй албанда татагдаһан зониие болон һайн дуратаниие табигдаһан зорилгонуудаа туйлаха шэглэлтэйгээр, һайнаар бэлдэнэ гэжэ хэлэхэ байнаб. Эхэ оронойнгоо  хамгаалгада бэлэн байхаһаа гадна бултадаа амиды мэндэ гэртээ бусахаар бэлдэлгэтэй байха ёһотой, – гэжэ Юрий Трутнев тэмдэглээ.

Буряад ороной һуралсалай полигондо сэрэгэй машина жолоодолгоор болон буудалгаар һуралсал эмхидхэгдэнэ. Сэрэгшэдые буугаар болон гранатомёдоор  мэргээр буудуулжа һургана. Мүнөө сагай зэбсэгүүдээр: Калашниковай һэльбэн шэнэлэгдэһэн  автомадуудаар болон пулемёдуудаар, мэргэн буудалгын комплекснуудаар тэдэ дайлалдажа һурана. Сэрэгэй албанда татагдаһан зониие,  һайн дуратаниие мэргэжэл һайтай, дүй дүршэл ехэтэй инструкторнууд һургана. 

«Тэдэ ганса буудажа һурана бэшэ, минии адаглажа харахада, мүн баһа тактическэ бэлэдхэл гарана. Хайшан гэжэ добтолгодо орохоб, эсэргүү һомонуудһаа яажа дальтирхаб гэхэ мэтэ юумэндэ мүн лэ һурана», – гэжэ Юрий Трутнев хөөрөө.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа