Засаг түрэ 16 mar 2023 948

Хилэ үргэдхэбэ

«Буряад орон» гэһэн уридшалан хүгжэхэ  дэбисхэрэй хилэнүүдые Засагай газар үргэдхэбэ.  Энэ шиидхэбэри Бэшүүрэй аймагта эбэртэ бодо мал үдхэхэ комплексын барилгые эхилхэ арга олгохо. Тэндэ үүлтэртэ мал үсхэбэрилхэ репродуктор болон мяханай үүлтэрэй мал тэжээхэ фермэнүүд байгуулагдаха.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Эдэ түлэбүүдые бэелүүлгэдэ 1,6 млрд түхэригһөө үлүү хубиин хүрэнгэ шэглүүлэгдэхэһээ гадна, ажалай 200 гаран һуури байгуулагдаха юм.

ТОР (уридшалан хүгжэхэ дэбисхэр) гээшэ экономикын ашагтай һалбаринуудые дэмжэхэ болон хүрэнгэ шэглүүлэгшэдые хабаадуулха гэһэн тусхай шэнэ зэмсэг болоно. ТОР-ой резидентнүүдтэ олон янзын хүнгэлэлтэнүүд, преференцинүүд үгтэхэ, тэрэ тоодо доошологдоһон алба татабаринууд, даадхалгын түлбэринүүд гэхэ мэтэ. Алас Дурнын федеральна тойрогто бүхыдөө уридшалан хүгжэхэ 20 газар дэбисхэр байгуулагданхай. Мүнөө үедэ 2,1 трлн түхэригһөө үлүү хубиин хүрэнгэ шэглүүлэгдээд, 57,3 мянга гаран ажалай һуури байгуулагдаад байна.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа