Ниигэм 14 may 2020 598

​Буряад дархан бүтээлсээ

Илалтын 75 жэлэй ойдо зорюулагдажа, Москва шадархи Кубинка хотодо Ородой Холбоото Уласай Зэбсэгтэ хүсэнүүдэй гол сүмэ баригдажа дүүрэбэ. Энээн тухай Баталан хамгаалгын яаман Илалтын үдэр мэдээсээ.

Үндэрөөрөө 95 метрэй энэ сүмэ 2018 ондо арад зоной һайн дуранай хабаадалгатайгаар, нэмэри хандибаарнь бодхоогдожо эхилһэн юм. Албан ёһоной нээлтэнь, рамнайнь гэжэ хэлэе, майн 9-дэ болохо ёһотой байһан аад, мэдээжэ шалтагаанаар хойшолуулагдаба. Тиигэжэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадаһан 33 сая сэрэгшэд тухай мэдээсэл бүридүүлһэн “Дурасхаалай харгы” гэһэн галерейн байгуулагдаһан хойно, мүн Илалтын парадай шэнэ болзортой уялдуулан үнгэргэхэ тухайгаа Баталын хамгаалгын яаманайхид мэдүүлнэ. 

Протодиакон Андрей Кураевай Telegram-каналдаа тэмдэглэһэнэйнь ёһоор, энэ сүмэ бүтээлгэдэ суута буряад дархан Даши Намдаков хабаадаа, ахамад уран зураашанаар ажаллаа. “Баталан хамгаалгын сайд Сергей Шойгу гэгшын ударидалга доро бэелүүлэгдэһэн хэдэн түсэлнүүдтэ Даши Намдаков хабаадаһан юм”, - гэжэ Андрей Кураев онсолно. 

Ородой Зэбсэгтэ хүсэнүүдэй гол сүмэ дотор Владимир Путинай болон гүрэн түрын бусад ажал ябуулагшадай мозаична дүрэ хүрэгүүд бүтээгдээд байһанаа задалагдаба гэһэн мэдээсэл майн эхеэр тараа һэн гээд һануулая.

Баталан хамгаалгын яаманай сайтhаа гэрэл зураг