Ниигэм 12 may 2020 256

​​Буряад Уласай Хори аймагта «Дурасхаалай сэсэрлиг» байгуулагдаа

«Дурасхаалай сэсэрлиг» гэhэн уласхоорондын акциин хэмжээндэ Буряад Уласай Хори аймагай ойн харуулшадьдүрбэн мянганhаа дээшэ сагдуул модонуудые тариба.

Энэ хэмжээ ябуулга аймагайнгаа ойн харуулшад – Эсэгэ ороноо хамгаалhан Пётр Казазаев, Иван Мартынов, Василий Яньков, Иннокентий Хороших, Михаил Хорошунов, Корней Солдатов, Ермил Иванов, Жамьян Хадагаев, Доржо Ванчинов, Ринчин Дошидоржиев гэгшэдтэ зорюулаа.

Тиихэдэ Загарай аймагай Хандагатайн ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд баhал уласхоорондын хэмжээ ябуулгада хабаадалсажа, нютагайнгаа ветеранууд – Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадагшадай дурасхаалда зорюулжа, хоёр мянганhаа дээшэ нарhан модоной сагдуулнуудые тариhан байна.