Ниигэм 23 jun 2020 353

​Буряад уласай Бэшүүр аймагай һурагша Настя Панькова ойн ажахы тухай эрдэмээр Бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадана

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Бэшүүр аймагай Буй һууринай 8-дахи ангиин һурагша Настя Панькова ой һэргээхэ талаар асуудалнуудые шудалдаг гэжэ Бичура-инфо блог дуулгана.

Эдир эрдэмтэнэй ээлжээтэ ажал ойн ажахы тухай эрдэмээр «Ойн амитадай экологи» гэһэн номинацида Ород гүрэнэй эрхим ажалнуудай тоодо ороо. Буряад Уласай Бэшүүрэй һургуулиин ойн ажахынуудай эдир шэнжэлэгшэ нарһан тужада хоро хүргэдэг эрбээхэйнүүдые шэнжэлдэг.

Бэлигтэй басаганай багшань - Раиса Афанасьевна Собенникова болоно. Июниин 26-да Настя Панькова онлайн-аргаар ажалтаяа шүүгшэдые танилсуулха.

Буряад Уласай ойн ажахынуудта шэлбүүһэтэ модонуудта хоро хүргэдэг эдэ эрбээхэйнүүд 2001 ондо элирүүлэгдэжэ, 51, 1 мянган гектар талмайда тараһан байна. 2003 ондо тэдэ усадхагдаа.

Фото: pixabay.com