Ниигэм 4 aug 2020 345

Буряад Уласта худалдаанай модон шалгагдаа

Буряадһаа гадуур хари орон руу худалдаанда гарадаг модоной шанар шалгаха талаар ажал байгша оной июль һарада үнгэргэгдөө.

Россельхоз-хиналтын мэргэжэлтэд хамта дээрээ хари гүрэн абаашагдаха 105448 хоёролжон метр модо болон Буряад орон соогоо хэрэглэгдэхэ 491 хоёролжон метр модо шалгаба.

Һарын туршада фитосанитарна 1300 болон хэдэн хоногой туршада карантинда хаагдаха тухай 27 мэдүүлгэ бэшэгдээ. Хамта дээрээ 208 шалгалта эрхилэгдээ. Бүхыдөө дүримүүдые хазагайруулһан 104 ушар элирүүлэгдэжэ, харюусалгада хабаадуулагдаха талаар 58 тогтоол баталагдаа.

Модо отолжо, тэрэнээ тусхай болзорой хугасаада карантинда байлгангүй хари гүрэн ябуулагдана",- гээд хиналта, шалгалта үнгэргэһэн мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

 Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com