Ниигэм 5 aug 2020 220

Түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүд сахигдана

Буряад Уласай Онсо байдалай яаманай мэргэжэлтэд саг болоод лэ шалгалта хэдэг. Байгша оной эхинһээ түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые хазагайруулһан 900 ушарнуудые элирүүлһэн байна.

 Түсэбэй ёһоор болон түсэбһөө гадуур шалгалтануудай дүн согсолходо, хамтадаа 60 протокол табигдаа. Ушарынь гэхэдэ, гүрэнэй түймэрэй хиналтын дүримүүдые хазагайруулжа, тогтоогдоһон болзорто алдуунуудые усадхаагүй 48 харюусалгата нюурнууд,  12 эмхинүүд тоологдоно. Эдэнэр харюусалгада хабаадуулагдажа, заал һаа түймэрһөө һэргылэмжын журам сахиха уялгатай.

Буряад республикын ГУ МЧС-эй хэблэлэй албанай дуулгаһаар, шалгалтын үедэ  түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые  хазагайруулһан ушарнуудай ехэнхинь  тогтоогдоһон болзорто дутуу дундануудаа усадхажа шадаа. 

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: ГУ МЧС по Бурятии