Ниигэм 22 sep 2020 286

Намар хүсэндѳѳ ороно

Мүнѳѳдэр, сентябриин 22-то Буряад Улас дотор үүлэтэй, бүрхэг үдэр тогтохо. Хойто зүгэй нютагуудаар бороон орохо, хадата газарнуудаар саhалха. Yглѳѳгүүр манатай байха. Хойто зүгhѳѳ секундын 4-9 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Һүниндѳѳ 1-6 градус дулаан хонохо. Зарим аймагуудаар 0-5 градус хүйтэн хонохо. Yдэртѳѳ 13-18 градус, зарим нютагуудаар 7 градус дулаан болохо.

Улаан-Yдэ хотодо шииг нойтон орохогүй. Хойто зүгhѳѳ секундын 4-9 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Һүниндѳѳ 1-3 градус дулаан хонохо. Yдэр 13-15 градус дулаан байха гээд Буряадай уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.

Фото: yandex.ru