Ниигэм 13 oct 2020 457

Түнхэнэй аймагта тэжээл бэлдэлгын ажал дүүргэгдэжэ байна

Аймаг дотор 5000 гектарта орооһото ургамалнууд таригдажа, энэ намартаа гүйсэд хуряагдана. Олзын хэрэг эрхилэгшэ Дамдин Халудоров 200 гектарта обёос тарижа, гэмгүй ургаса абаа. Энэ жэл таряа хадагалхаяа ехэ амбаар бариха һанаатай байбашье,  хэрэгээ дахин жэл бэелүүлхэ хүсэлтэй.

Баир Ябжановай ажахыда шэниисэ болон обёос энэ жэл таригдаа. Арга шадалаараа ерэхэ үбэлэй хаһада хүрэхөөр үбһэ тэжээл бэлдэхэ шухала, гээд ажалшан тэмдэглэнэ. Мүнөө хамтадаа 500 эбэртэ бодо малтай. Тиин тэрэнэй зарим хубииень тушааха һанаатай. Аймагта эбэртэ бодо мал алаха тусхай цех нээгдэжэ, олон бэрхэшээлтэ асуудалнууд шиидхэгдэбэ. Цехтэ мяха гаргажа, саашадаа ямаршье эмхиндэ тушаахада болоно.  Цех барилгада гаргашалагдаһан мүнгэнэй хахадынь уласай бюджедһөө бусаагдаба. Энэ жэлэй эхинһээ тус цехтэ 74 тонно мяхан гаргагдаад байна.
Гадна Баир Ябжанов «Бобровский» гэһэн СПоК хүтэлбэрилдэг. Тэрэнэй бүридэлдэ 19 үмсын, 7 фермерскэ ажахы ороно. Тэдэнэр саг болоод лэ мяха тушааха аргатай.

 

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz