Ниигэм 16 nov 2020 383

Буряад Уласай ехэнхи һургуулинууд ажалаа эхилбэ

Мүнөөдэрһөө Буряад Уласай дунда һургуулинуудта намарай амаралта дүүрэжэ, һуралсал эхилхэ. Тиин Улаан-Удэ, Гусиноозерск, Кяхта, Северобайкальск, Бабушкин хотонуудай,  Ивалгын, Хурамхаанай аймагуудай, Түнхэнэй Хэрэнэй болон Аршаанай, Хэжэнгэ, Хори, Кабанск, Селенгинск  нютагуудай, Нижнеангарскын болон үшөө хэдэн нютагуудай дунда һургуулинуудта хоёрдохи четверть харилсаагүй аргаар ябуулагдаха. Эдэ нютагуудай һургуулинуудта һурадаг 1-дэхи классай үхибүүдэй амаралта хоёр долоон хоногоор һунаагдаба. 9-дэхи, 11-дэхи ангиин һурагшад һуралсалдаа гаража, шалгалтануудтаа бэлдэхэ аргатай болобо. Харин бэшэ аймагуудта коронавирус үбшэнэй тараха талаар байдал номгошог байжа, һургуулинууд хуушан гуримаараа хүдэлжэ эхилбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов зондо эльгээһэн хандалга соогоо ноябриин 16-һаа гушан болотор нэмэлтэ һуралсалай болон спортын олон эмхинүүдэй ажал хоёр долоон хоногоор тогтоохо тухай хэлээ.

Фото: pixabay.com