Ниигэм 20 nov 2020 339

Заншалта харалган Буряад Уласта эмхидхэгдэбэ

«Родники творчества» гэһэн харалган энэ удаа долоодохиёо Буряад Уласта соносхогдобо.

Энэ жэлэй харалган Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнда Илалтын туйлагдаһаар 75 жэлэй ойдо зорюулгадахаһаа гадна, харилсаагүй аргаар үнгэрхэ.

Харалганай онсонь юуб гэхэдэ эндэ эрэмдэг бэетэй бэлиг талаантай хүнүүд хабаададаг гээд", - Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай хэблэлэй албан тэмдэглэнэ.

Эмхидхэлэй хорооондо 47 мэдүүлгэ Улаан-Үдэ хотын, Бэшүүрэй, Баргажанай, Тарбагатайн, Мухар-Шэбэрэй, Хяагтын, Зэдын, Хойто Байгалай, Хэжэнгын, Ивалгын аймагуудай ниитын эмхинүүдэй түлөөлэгшэд мэдүүлгэ барижа, видеобуулгабаринуудаа эльгээгээ.
Харалганда хабаадагшад «Дуунай ансамбль», «Мүнөө үеын дуунууд», «Арадай дуу гүйсэдхэлгэ», дуэт болон трио, «Эрхим хатар», «Уран үгэ», «Би – автор», «Хүгжэмэй зэмсэгүүдэй хүгжэм» гэһэн номинацинуудта хабаадаха аргатай».

Фото: еgov-buryatia.ru/minsoc