Ниигэм 27 nov 2020 381

2020 оной һүүлшын һарын уларил

Буряадай уларил шэнжэлэгшэд гараха декабрь һара дунда хэмжээнһээ 1-2 градус дулаан байха гэжэ мэдээсэнэ. Урда болон хойто зүгэй аймагуудаар саһан оробошье, тэрэнэй хэмжээн урда жэлнүүдтэ ороһонтой зэргэсүүлхэдэ бага байха.

Тиин Муяын, Хойто Байгалай аймагуудай хадаһаа саһан унажа болохо. Онсо байдалай талаар яаманай мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр Кабанскын, Байгал Шадарай, Тарбагатайн, Мухар-Шэбэрэй, Сэлэнгын аймагууд доторхи федеральна мэдэлэй харгынууд ороһон саһанай һүүлдэ халтируухай боложо магад. Гадна Буряад Уласай мэдэлэй Байгал Шадарай аймагай Пыхта, Хаим, Хориин аймагай Шанатск, Мухар-Шэбэрэй Загаан, Зэдын Капитанка, Хэжэнгын Бадын, Хойто Байгалай дабаанууд гараха һарада ехэ хальтируухай байха.

Жолоошод ехэ һэргэг, болгоомжотой ябагты», - гээд онсо байдалай талаар, харгын аюулгүй байдал сахилгын инспекциин мэргэжэлтэд һэргылнэ.

Фото: pixabay.com