Ниигэм 2 dec 2020 303

​Буряад Уласай Түнхэн аймагай Жэмһэгэй стадион һэльбэн шэнэлэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

«Гэр байра болон хотын оршон байдал» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ  Буряад Уласай Түнхэн аймагай Жэмһэгэй стадион һэльбэн шэнэлэгдэбэ. Жэмһэг тосхоной тамирай талмай Зүблэлтэ засагай үедэ «Саян» колхозой ажалшадай хүсөөр баригдаһан юм.

1990-ээд онуудай хүлгөөтэй үедэ тамирай талмай һандаржа эхилһэн. Иимэ орёо байдал  гүрэн түрымнай бүхы һалбарида хабаатай байгаа юм. «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн федеральна түсэлэй бэелүүлэгдэжэ эхилхэдэ, нютагай зон энэ талмай һайжаруулха шиидхэбэри абаһан байна. Мүнөө эндэ эдиршүүлэй сэнгэхэ, наадахада зохид оршон түхеэрэгдэбэ. Хүдөөгэй залуушуулай сүлөө сагтаа футбол болон волейбол наадаха газарнууд эмхидхэгдэнхэй.

2018 онһоо эхилжэ, Жэмһэг нютаг гүрэнэй элдэб түсэлнүүдтэ хабаадана. Нютагай эдэбхитэй хүбүүд тусхай бүлгэм зохёожо, хамтын хүсөөр нютагаа үргэхэ, һэргээхэеэ оролдоно. Гүрэнэй һанһаа шэглүүлэгдэһэн мүнгөөр тамирай талмайн һандарһан харшанууд шэнэлэгдэжэ, хүнэй ябаха зүргэнүүд хэгдэбэ. Бог шоройн хайрсагууд болон хүнэй һууха һандайнууд шэнээр тодхогдоо. Үнгэрэгшэ жэлдэ үнинэй эмхидхэгдээгүй нютагай найр Сурхарбаан энэ талмай дээрэ үнгэрөө һэн.

«Тамирай талмай һэльбэн шэнэлэлгэдэ 600 мянган  түхэриг һомологдоо. Гүрэнһөө үгтэһэн мүнгэн аша үрэтэйгөөр хэрэглэгдээд байна», - гэжэ Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин тэмдэглэнэ.

Мүнөө тамирай талмай дээрэ спортын тусхай хэрэгсэлнүүд тодхогдонхой. Дулаанай сагта залуушуул сүлөө сагаа үнгэргэхэ, бэеэ һориходо тааруу зохид газартай болобо.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай тогтоолоор «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлэгдэнэ. Энэ түсэлэй хэмжээндэ Буряад Уласай олон хүдөө нютагуудай ниитын газарнууд болбсосон түхэлтэй болгогдоно гэжэ Буряадай Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман