Ниигэм 14 dec 2020 190

Байгша оной һүүлшын үдэр амархабди

Байгша оной декабриин 31-дэ амаралтын үдэр. Энээн тухай Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов интернет сүлжээндэ зонтой сэхэ харилсахадаа хэлэбэ.

Хүндэтэ нютагаархид! Энэ асуудалаар яһала олон хандалганууд орожо, бултыетнай дэмжэнэб. Тусхай захиралта гаргагдажа, декабриин 31-эй үдэр булта амархабди», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Тиин ажалша долоон хоногой гарагай табанда амараа һаа, нэгэ үдэр хүдэлхэ  болонобди. Уридшалан тэмдэглэбэл, декабриин 26-да булта ажалдаа гаража, энэ жэлэй һүүлшын үдэр амарха болонобди.

Фото: yandex.ru