Ниигэм 18 dec 2020 189

​Зурхай - декабриин 18, гарагай 6, монгол литээр шэнын 4

Һанаһанаа бэелүүлхэдэ, гэр барихада, газар абахада, бэри буулгахада, аралжаа наймаа ябуулхада, модоор уран дарха хэхэдэ, бүхыдөө “сагаан хэрэгэй” үйлэнүүдтэ урагшатай үдэр.

Заргалдахада, хэрүүл ама гаргахада, ехэ муу хойшолонтой.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – шарайн үнгэ һайжарха.