Ниигэм 18 dec 2020 217

​Улаан-Үдэ хотын гурбадахи хүүргын барилгада  нэмэлтэ 150 сая түхэриг гүрэнэй һанһаа шэглүүлэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

 Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустин харгы замай федеральна жасаһаа нэмэри мүнгэ шэглүүлхэ тухай тогтоол баталба.

Үдэ голой хоёр эрье холбоһон хүүргын барилга Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэжэ байһан «Аюлгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ ябуулагдана.

Хүүргын барилгада  7,5 миллиард түхэриг гаргашалагдахаар хараалагдана гээд, Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Жэлһээ жэлдэ хотын гудамжануудаар ябаһан унаагай тоо улам олошорно. Үдэ гол үсхэжэ гарахын тулада жолоошод Бабушкинай болон Автомобилистнуудай гудамжаар байһан хүүргэ дээрэ обооролдожо, ехэ сагаа эндэ һалгадаг болонхой юм. Жэшээлхэдэ, Автомобилистнуудай гудамжаар байһан хүүргэ дээгүүр нэгэ хоногой туршада 31 708 автомашина гарана. Энэ хүүргэ иимэ олон жолоошодые хангаха арга боломжогүй. Тиимэһээ эндэ үдэр бүри унаагай түрсэлдөөн, үймөөн болохонь гайхалгүй.

ОАО «Хотьковский мост» гэһэн эмхи байгша оной хабар хүүргын барилга эхилһэн юм. Яг мүнөөдэрэй байдалаар хүүргын тулгууринууд шудхагдажа эхилэнхэй. Мүн лэ, зэргэлээд байһан газарнуудай эзэнүүд элирүүлэгдэжэ, тэдэнэй газар худалдан абаха ажал ябуулагдана. Хүүргын барилгада һаалта хэһэн газарнуудые гүрэнэй мэдэлэй болгохын тулада 70 сая түхэриг гаргашалагдаад байна.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман