Ниигэм 19 dec 2020 384

​Һалбаран бадарыш, түрэл Буряадни

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Буряад Уласай барилгын яаман «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байдал» гэһэн үндэһэн түсэлэй үрэ дүнгүүдые согсолбо.

Байгша оной туршада олониитын 111 талмай шэнэлэгдэжэ, болбосон түхэлтэй болгогдоо. Тиихэдэ хотын олон дабхартай 125 гэрнүүдэй газаахи талмайнууд заһагдаба.

Арад зонойнгоо байдал һайжаруулха зорилготойгоор багаханшье, томошье һуурин тосхонуудай ниитын газарнууд заһабарилагадаһан байна. Буряад Уласта тамирай болон хүүгэдэй талмайнуудые, ябаган хүнэй зүргэ харгынуудые, сэсэрлигүүдые болон Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унаһан сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан хүшөөнүүдые һэргээн бодхоохо хэрэгтэ 280 сая түхэриг гүрэнэй жасаһаа шэглүүлэгдээ.

Мүнөөдэрэй байдалаар түсэблэгдэһэн бүхы ажал хэгдэжэ дууһанхай. Энэ түсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэнэ.

- Юрэнхыдөө Буряад Уласта заһажа, өөдэ татаха ниитын газарнууд үшөө олон юм. Һаяын жэлнүүдтэ олониитын 404 талмай болон 1500 гаран гэрнүүдэй газаахи хүүгэдэй талмайнууды шэнэлхэ түсэбүүд табигдана. Энэ гүрэнэй түсэлэй аша туһаар түрэл нютагайнгаа шарай һайжаруулжа, хамтын хүсөөр гое байдал түхеэрхэ аргатай байнабди, - гэжэ Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин хэлэбэ.

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман