Ниигэм 21 dec 2020 153

​Буряадай багахан тосхонуудта эмнэлгын газарнууд эмхидхэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

«Элүүрые хамгаалга» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ шэнэ 35 байшангууд энэ жэлэй туршада баригдаба.

Сэлэнгын аймагай Бараата тосхондо эмнэлгын шэнэ байшан ашаглалгада тушаагдажа, эмшэдэй хангалтанууд үзүүлэгдэжэ эхилэнхэй.  

- Анхан тосхоной эмшэд хуушарһан модон байшан соо байрлажа, ажаһуугшадаа аргалдаг, шэнжэлдэг байһан юм. Тэрэ байшанай һууринь бороо хурада сохюулжа, үмхирһэн байна. Тиимэһээ үбэлэй эхилхэдэ, тэнэмнай аргагүй хүйтэн байгша һэн. Мүнөө шэнээр баригдаһан эмнэлгын газар һаруул зохид юм. Эндэ хамтадаа 5 хүн ажалланабди, - гэжэ нютагай эмшэн Татьяна Кондратьева хөөрэнэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар энэ түсэл бэелүүлэгдэнэ.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар