Ниигэм 11 jan 2021 159

​COVID-19 үбшэнэй һүжэрһэн газарнуудһаа Буряадта буугшад заатагүй шалгагдаха

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Толгойлогшын "COVID-19 үбшэнэй дэлгэрһэн ушарһаа тодёолдоһон онсо байдалда Буряад Уласай дэбисхэр болон ажаһуугшадые аршалха талаар нэмэлтэ хэмжээнүүд тухай" гэһэн тогтоолдо январиин 6-да хубилалтанууд оруулагдаа.

Ородой Холбоото Уласай, хари гүрэнүүдэй эрхэтэд Москва, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск хотонуудһаа агаарай онгосоор Буряадта буухадаа, заатагүй ПЦР аргаар коронавирус үбшэндэ шалгагдаха. Энэ эрилтэ январиин 20 болотор абтанхай. Шэнжэлгэ түлбэригүйгөөр аэропортдо хэгдэхэ.

Мүнөө дээрэ хэлэгдэһэн дэбисхэрнүүдтэ коронавирусай талаар байдал шахардуу.

Шэнжэлгэнүүдые эмхидхэхэ талаар асуудалнуудаар 37-95-32 гү, али 122 гэһэн утаһануудаар хандажа болоно.

Фото: pixabay.com