Ниигэм 14 jan 2021 169

​Буряадай Бэшүүрэй аймаг тухай номой нэрэ шэлэхэ талаар һанал хуряалга үнгэргэгдэнэ

© фото: "Бичура-инфо"

Буряад Уласай Бэшүүрэй аймагай байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, ном хэблэлдэ бэлдэгдэнэ.

- Ном дотор мүнөө үеын ажабайдал зураглагдана, - гэжэ «Бичура-инфо. 24/7» гэһэн бүлэгтэ хэлэгдэнэ.

Аймагай бүхы һомонууд болон эмхинүүд энэ номдо оруулагданхай. Олон тоото гэрэл зурагуудаар шэмэглэгдэһэн номдо танилнуудаа, түрэлөө, таниха, һанаха газарнуудаа харахаар.  

Мүнөө Бэшүүрэй аймагай ажаһуугшад аймаг тухай номой нэрэ шэлэхэ һанал хуряалгада хабаадана. Тэдэнэр өөһэдынгөө дурадхаһан арбан нэрэнүүдһээ нэгыень шэлэхэ болоно.

Һанал хуряалга «Бичура-инфо. 24/7» гэһэн вайбер бүлэгтэ үнгэргэгдэнэ.

Фото: "Бичура-инфо"