Ниигэм 14 jan 2021 265

​Буряад Уласта хоёрдохи үхибүүндэ түлэгдэхэ уласай эхын капиталай хэмжээн дээшэлбэ

© фото: Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэһээр, 2020 ондо хоёрдох үхибүүтэй болоһон 1693 гэр бүлэ уласай эхын капиталда хүртөө. Энэ ниигэмэй тэдхэмжэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ бэелүүлэгдэнэ. Хоёрдохи үхибүүтэй болоһон бүлэнүүдтэ шэнэдхэһэн эхын капитал федеральна эхын капиталай хэмжээнһээ 30%-нь болоно.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Федеральна Суглаанда хандахадаа, ниигэмэй энэ тэдхэмжэдэ жэл бүри индексаци хэгдэхэ гэжэ тэмдэглэһэн байна.

Энээнһээ уламжалан, 2021 оной январиин 1-һээ уласай эхын капиталай хэмжээн дээшэлбэ. 2019 оной декабриин 31 болотор хоёрдохи үхибүүтэй болоһон бүлэнүүдтэ 191, 8 мянга түхэриг түлэгдэхэ.

Источник: Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман

Фото: Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албан