Ниигэм 21 jan 2021 351

​Буряадай Зэдын аймагта һүнэй үйлэдбэри нээгдэхэ

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Табан жэлэй саана Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай гүрэнэй дэмжэлгээр Зэдын аймагай фермернүүд нэгэдэжэ, «ДжидаАгро» гэжэ кооператив байгуулһан байна. 7 сая түхэригэй грантаар модульна һүнэй завод худалдан абтаа. Тэрэнэй ашаар сүүдхын туршада 2000 кг хүрэтэр һү үйлэлэрилэгдэхэ Тиигэжэ зөөхэй, тоһо, ээзгэй буйлууллагдаха юм.

- Буряадай Толгойлогшын элирхэйлһэн һүнэй үүлтэрэй мал, һүнэй үйлэдбэри хүгжөөлгэ хадаа яаманай шухала зорилгонуудай нэгэн болоно. Тиихэдэ хүдөө ажахын кооперативуудые байгуулга, дэмжэлгэдэ ехэ анхарал хандуулагдана. Байгша ондо энэ зорилго бэелүүлгэдэ үндэһэн түсэлөөр фермернүүдые дэмжэлгэдэ мүнгэ һомололго хоёр дахаин нэмэгдэжэ, 99 сая түхэригһөө дээшэ болохо юм, - гэжэ Даба-Жалсан Чирипов хэлэбэ. 

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман