Ниигэм 27 jan 2021 265

Улаан-Үдэ хотодо үдэртөө 19-21 градус хүйтэн байха

Энэ үдэр Буряад Улас дотор багаханаар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Баруун хойноһоо һалхилха, зарим тээгүүр 13-16 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, бордоһолхо. Һүниндөө 24-29, зарим аймагуудаар 34-39 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 17-22, зарим нютагуудаар 25-30 градус хүйтэн байха.

Улаан-Үдэдэ саһан орохогүй. Баруун хойноһоо 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 25-27, үдэртөө 19-21 градус хүйтэн тогтохо.

Фото: pixabay.com