Ниигэм 18 feb 2021 163

Урда аймагуудаар 5 градус дулаан болохо


 Уларил шэнжэлэгшэдэй дуулгаһаар, мүнөөдэр, февралиин 18-да Буряад Улас дотор багаханаар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Зүүн тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим газарнуудаар секундын 15-18 хүрэтэр һалхин шангадаха.
Һүниндөө 14-19, зарим аймагуудаар 24-29 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 2-7 градус хүйтэн, урда болон баруун урда нютагуудаар 0-5 градус дулаан болохо. Хойто талын нютагуудаар 12-17 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө саһан орохоор багсаамжалагдана. Зүүн тээһээ һулаханаар һалхилха. Үдэртөө 2-4, һүниндөө 16-18 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com