Ниигэм 12 mar 2021 331

Буряадай ниислэл хотодо 6 градус дулаан болохо


Мүнөөдэр Буряад Улас дотор саһан орожо болохо. Һүниндөө зүүн тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим сагта һалхин шангадажа, 15 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Һүниндөө 9-14, зарим аймагуудаар 19-24, урда нютагуудаар 1-6 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 1-6, зарим нютагуудаар 7-12 градус дулаан болохо. Хойто болон Байгал шадархи газараар 2-7 градус хүйтэн байха.
Улаан- Үдэ хотодо саһан орохогүй. Һүниндөө зүүн тээһээ, үдэртөө баруун тээһээ 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 10-12 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 4-6 градус дулаан болохо.

Фото: pixabay.com