Ниигэм 2 apr 2021 286

Хойто аймагуудаар саһан орохо


Буряадай уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, апрелиин 2-то Буряад Уласай хойто аймагуудаар багаханаар саһан орожо болохо. Урда нютагуудаар шииг нойтон орохогүй. Зүүн хойноһоо секундын 6-11, зарим талаар секундын 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 4-9, зарим газараар 14-19 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 4-9 градус дулаарха, Байгал шадар болон хойто зүгөөр 1-6 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо шииг нойтон орохогүй. Зүүн хойноһоо секундын 9-14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 5-7 градус хүйтэн хонохо, үдэртөө 5-7 градус дулаан болохо.

Фото: pixabay.com