Ниигэм 2 apr 2021 520

​Буряадай Хурамхаанай аймагай һурагшад болбосоролой бүхэроссиин хуралдаанда хабаадаа

© фото: Курумкан-инфо.24/7

Буряд Уласай Хурамхаанай 1-дэхи һургуулиин шабинар Санкт-Петербург хотодо үнгэргэгдэһэн болбосоролой эмнэлгын бүхэроссиин «Моя будущая профессия – врач» гэһэн хуралдаанда хабаадаа. Тэдэнэр мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, шэнжэлгын ажал, түсэлнүүдтэй танилсуулжа, хими, биологи, англи хэлээр олимпиадада хабаадаа.

Тус хэмжээ ябуулгада Хурамхаанай 1-дэхи һургуулиин 5-дахи-11-дэхи классуудай 11 һурагша хабаадаһан байна. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр һурагшад шангай һууринуудые эзэлээ.

Монголова Анастасия 11-дэхи классуудай һурагшадай дунда эмнэлгын һалбариин олимпиадада III һуури эзэлээ, 9-11-дэхи классуудай һурагшадай дунда англи хэлээр олимпиадада I һуурида гараа.

Мягкова Наталья 8-9-дэхи классуудай һурагшадай дунда химиин олимпиадада III һуури эзэлээ. Эрдэмэй-практическа хуралдаанда "Анатомия и физиология человека" гэһэн шэглэлээр Будаев Никита I һуурида гараа. Тиихэдэ Молонова Номина, Цыденов Мэргэн, Цыремпилов Амгалан, Цыренова Аяна, Санданова Долгорма гэгшэд дипломуудаар шагнагдаа.

Источник: Курумкан-инфо 24/7

Фото: Курумкан-инфо.24/7