Ниигэм 5 apr 2021 229

Буряадай ниислэл хотодо дулаан


Апрелиин 5-ай үдэр Буряад Уласай зарим аймагуудаар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Зүүн хойноһоо секундын 5-10, зарим нютагуудаар 14, хойто талаар 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 1-6, зарим талаар 11-16 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 8-13 дулаан байха. Зарим нютагуудаар 2 градус хүйтэнһөө, 3 градус хүрэтэр дулаарха. 
Улаан-Үдэ хотодо шииг нойтон орохогүй. Зүүн хойноһоо 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 2-4 градус хүйтэн хонохо, үдэртөө 8-10 градус дулаан болохо.

Фото: pixabay.com