Ниигэм 8 apr 2021 197

"Алло, энэ Уакит гү?"

Буряад Уласай эгээл бага нютаг тосхонуудта интернет татагдахань.

Байгша ондо Ород Уласай ажаһуугшадые һайн шанартай, хурдан интернет холбоогоор хангаха түсэлэй хоёрдохи шата бэелүүлэгдэжэ эхилхэнь. Тэрэнэй ашаар интернет, мобильна холбоон шэнэ үеын түхеэрэлгэнүүд холын нютагуудта хүрэжэ ерэхэ. Тэдэнэй тоодо, Буряад Уласай табан тосхон орохо. Нэрлэбэл - Уакит, Усть-Джилинду, Челутай, Уоян, Холодное болоно. 

Фото: pixabay.com