Ниигэм 8 apr 2021 293

​Хуушан монгол бэшэгтэ Усть-Ордын дасанда һургана

© фото: pixabay.com

Усть-Ордын Буряадай тойрогой Усть-Ордын дасанда хуушан монгол бэшэгтэ һургаха талаар мастер-класс апрелиин 17-до үнгэргэгдэхэ. Үдэрэй 12-то хэмжээ ябуулгада оролсохо дуратайшуул сугларжа, хоёр часай туршада хуушан монгол бэшэгтэй танилсажа, богонихон мэдүүлэлнүүдые бэшэжэ һураха аргатай.   

- Япон гүрэнэй һургуулинуудта сэбэр бэшэлгэ шухала хэшээлнүүдэй нэгэн. Бэшэхэдэ бэеын тамирта, ухаан бодолдо тон туһатай. Буряад арадай түүхэдэ сэбэр бэшэлгэ ехэ үүргэтэй байһан, - гэжэ Усть-Ордын дасанда хэлэбэ.

Мүнөө энэ дасанда буряад-монгол бэшэгэй хэлэ һэргээхэ гэжэ шиидхэбэри абтаа.

Хэшээлдэ орохо гэбэл, эртээнһээ https://dazan-orda.timepad.ru/event/1606623/?utm_source=vk_post гэһэн хаягаар бүридхэлдэ орохо хэрэгтэй.

 

Источник: orda-info.online

Фото: pixabay.com