Ниигэм 13 apr 2021 128

Дахинаа хүйтэрхэнь

Ерэхэ үдэрнүүдтэ Буряад Улас дотор хүйтэн уларил тогтохонь.

 Уларил шэнжэлэгшэдэй тэмдэглэһээр, гурбан үдэрэй туршада саһан орохоор багсаамжалагдана. 
Апрелиин 13-да уласай ехэнхи аймагуудаар саһан орохо. Зүүн тээһээ бууһан һалхин зүгөө һэлгэн, баруун тээһээ секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Үдэртөө Байгал шадар болон баруун урда нютагуудаар 13-16 метр хүсэтэйгөөр һалхилха.  Һүниндөө 4-9, зарим газараар 14-19 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 8-13, Байгал шадар болон хойто талаар 0-5 градус дулаан.
Апрелиин 14-дэ багаханаар сэлмэжэ эхилхэ. Тиин Буряад Уласай ехэнхи аймагуудаар саһан орожо магад.  Һүниндөө урда талын нютагуудаар мүн лэ саһан орохо. Баруун хойноһоо 6-11 метр хүсэтэйгөөр, үдэртөө 15-19 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 0-5, зарим газараар 12-17 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 4-9 градус дулаан тогтохо, зарим нютагуудаар 2 градус дулаанһаа, 3 градус хүрэтэр хүйтэн болохо.
Апрелиин 15-да мүн лэ бүрхэг, саһатай үдэр мандаха. Баруун хойто зүгһөө 7-12, үдэртөө 15-19 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 2-7, зарим талаар 12-17 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 3-8, зарим нютагуудаар 2-3 градус дулаан байха.

Фото: pixabay.com