Ниигэм 26 apr 2021 186

​Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймагта хун шубуунда эмнэлгын туһа хүргэхэ

© фото: Мухоршибирь-инфо.24/7

Мухар-Шэбэрэй аймагай Шаралдай һууринай ажаһуугша нютагтамнай хун шубууд буугаа гэжэ дуулгаһан байна.

- Манай нютагта хун шубууд буугаа. Нэгэ шубуун шархатаа юм гү, гэмэлтээ юм гү, нуурта үлэнхэй. Бусадынь ниидэжэ ябаа. Энэ асуудал шиидхэлсыт даа, - гэжэ тэрэ Мухоршибирь-инфо.24/7 гэһэн вайбер бүлэгтэ хандаба.

Энэ асуудалаар Бурприроднадзортой холбоо баригдаа.

“Би мүнөө хун шубуудай бууһан газарта ерээб. Саһанай хайлаһанай удаа уһанай сугларһан газарта хун шубууд буужа, уларилай тогтохыень хүлеэнэ. Эндэ 11 шубууд ерэнхэй. Нэгэ шубуун ниидэжэ шаданагүй, далияа гэмэлтэһэн байжа болоно. Тэрэ шубуу адаглажа, үглөө малай эмшэдтэй хун шубуу барижа харахабди”, - гэжэ Бурприроднадзорой хүтэлбэрилэгшын орлогшо Михаил Клементьев хэлэбэ.

Мүнөө шархатаһан хун шубуун - Бурприроднадзорой хиналта доро.

Удаань хун шубуу барижа, хараһанай удаа, яһань хухараагүй, шүрбэһэн хууранхай гэжэ элирүүлэгдээ.

 

 

Источник: Мухоршибирь-инфо.24/7

Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7