Ниигэм 29 apr 2021 134

​Буряад Уласай болон Эрхүү можын федеральна харгынууд гэрэлтүүлэгдэхэ

© фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

Буряад Уласай 10 һууринаар болон Эрхүү можын 3 нютагаар гараһан Р-258 «Байкал», А-333, А-340 гэһэн федеральна харгыда 30 модоной зайда гэрэлтүүлгэ хэгдэхэ. 2021 оной дүүрэтэр ажал хэгдэхэ юм.

«Южный Байкал» гэһэн федеральна эмхиин захилаар мянганһаа дээшэ гэрэлтүүлгын бахананууд тохогдохо.

Тиихэдэ харгын аюулгүй байдал сахиха гэжэ Эрхүү можын Слюдянска аймагай Тибельти һууринда, Буряадай Түнхэнэй аймагай Зактуй, Харбяты, Шэмхэ һууринуудта мүнөө үеын 18 светофор табигдаха.

 

Источник: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»