Ниигэм 14 may 2021 406

​Эрмитажа​й үдэрнүүд анха түрүүшынхиеэ - Улаан-Үдэдэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Байгша оной майн 26-һаа 29 болотор Буряадай Үндэһэтэнэй музей уласай соёлой яаманай дэмжээлгээ анха түрүүшынхиеэ «Дни Эрмитажа в Улан-Удэ» гэһэн музейн фестиваль үнгэргэгдэхэнь.

Зүүн Сибириин болон Үбэр Байгалай хүгжэлтын түүхэдэ горитой хубитяа оруулһан Ород гүрэнэй хатан II дугаар Екатеринэдэ зорюулагдаһан Гүрэнэй Эрмитажай «Екатерина Великая» гэһэн суглуулбариһаа уран бүтээлнүүд дэлгэгдэхэ. Энэ үзэсхэлэндэ XVIII зуун жэлэй мэдээжэ зурагууд олондо харуулагдаха. Тодорхойлбол, Федор Степанович Рокотовой «Портрет Екатерины II», Генрих Бухгольцын «Аллегорическое изображение побед России в войне с Турцией 1768-1774 годов», Иоганна Георга де Майрын «Вид на Дворцовую набережную со Стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге». Үшөөшье олон һонирхолтой зүйлнүүд үзэсхэлэндэ дэлгэгдэхэ.

Эрмитажай үдэрнүүдэй үедэ музейн эрдэмэй хүдэлмэрилэгшэд мастер-классуудые үнгэргэхэ. Тус үзэсхэлэнэй залан хүтэлбэрилэгшэ, Гүрэнэй Эрмитажай ородой соёлой түүхын таһагай эрдэмэй ахалагша мэргэжэлтэн Наталья Юрьевна Бахарева II дугаар Екатеринын наһан, ажабайдалтай, тэрэнэй хүтэлһэн үе саг тухай хөөрэхэ.

Тодорхой мэдээсэл эндэ харагты.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман