Ниигэм 28 may 2021 211

​Буряад Уласай Захааминай аймагта «Зарница» наадан үнгэргэгдэбэ

© фото: БГТРК

Сэрэгэй-патриотическа «Зарница» наадан Захааминай аймагта үнгэрбэ. Агууехэ Илалтын 76 жэлэй ойдо зорюулагдаhан энэ хэмжээ ябуулгада 25 hургуули хабаадаа. 10 шата гаража, эгээл эрхим команда элирүүлэгдээ.

"Зарница" хэдэн жэлэй хугасаа соо эмхидхэгдэнэ. Нёдондо пандемиhээ боложо, зарница болоогүй юм.

Байгша ондо олон команда тон hайн бэлэдхэлтэй байгаа. Буряадай Арадай Хуралай hунгамал Геннадий Доржиевай тэмдэглэhээр, энэ хэмжээ ябуулга үхибүүдэй hүр hүлдэ дээшэнь үргэдэг, Эхэ Орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгэдэ тон нүлөөтэй. Үхибүүд хүсэ шадалаа туршалсаха, бэе бэедээ туhатай байха аргануудта эндэhээ hурана.

Захааминай аймагай нютагуудhаа 25 команда хабаадаа. Түрүүшын hуури Ехэ-Сахирай дунда hургуули эзэлhэн байна.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК