Ниигэм 1 jun 2021 304

Энэ үдэрэй һайндэр июниин 5-да болохо

Мүнөөдэр - хүүгэдые хамгаалгын уласхоорондын үдэр.

Энэ ушараар Улаан-Үдэ хотодо ехэ хэмжээн эмхидхэгдэхэ байһанаа, уларилай шэнжын аашаһаа, июниин 5 болотор хойшолуулагдаа. Гадна коронавирус үбшэн  дахинаа ехээр һүжэржэ, олон түсэб, хэмжээ ябуулганууд онлайн-аргаар үнгэрхэнь.

Тиибэшье, июниин 5-да Үбэр Байгалай арадуудай музейдэ «Слёт Бабок-Ёжек» гэһэн хэмжээн үнгэргэгдэхэ. Энэ үдэр хүүгэдые олон тоото онтохонуудай гол геройнууд хүлеэхэ, һонин нааданууд, мүрысөөнүүд болохо. Бабка-Ёжкануудтай хатарха, элдэб урилдаанда үхибүүн бүхэн хабаадаха аргатай. 

Фото: pixabay.com