Ниигэм 2 jun 2021 311

Хүлеэжэ ядаһан дулаан үдэр

Буряад Уласай зарим аймагуудаар мүнөөдэр, июниин 2-то аадарлажа болохо. Баруун хойноһоо 6-11, зарим нютагуудаар 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үглөөгүүр хюруу унажа, хүйтэн байха. Үдэртөө 19-24, зарим талаар 10-15 градус дулаан тогтохо.
Улаан-Үдэ хотодо шииг нойтон орохогүй. Баруун хойноһоо секукндын 8-13 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 19-21 градус дулаан тогтохо. 

Фото: pixabay.com