Ниигэм 3 jun 2021 970

​Камырша     

© фото: sunhome.ru

ТАТААР ХЭЛЭН

Камырша                          Шаукат ГАЛИЕВ

Бусадһаа шамбай Тимерша

Вафу, Сабир нүхэдөө

Буляад, амар унагаадаг юм,

Булайгаар тэдэнээ наадалдаг юм.

Түлеэ хахалха, саһа этэхэ

Хамтын хабатай ажалые

Тимерша тоодоггүй,

Тэрээнгүйгөөр шамбай ха юм.

Хабарай тарилгада булта зон

Хабатай хүдэлбэ,

Гансал Тимерша

Хара амяа харанхай.

Харин Сабантуйн болоходо,

Харуулхаа өөрыгөө гараба,

“Барилдая, наашаагты,

Баранииетнай хаяхаб”, - гэбэ.

Хүдэлмэридэ хүдэржэһэн

Хүгтэйхэн Сабир

Хүлеэгдээгүй түргэнөөр

Тимершае унагааба.

Тимерша нюураа улайлгаад,

Хажуу тээшээ болобо,

Хүдэр балсаншни яаһан бэ,

Уйлахаяа юундэ һанаабши?

Эх, Тимерша, Тимерша,

Мүнөө ши – Камырша.*

*Камырша – һула хүн

Ород хэлэндэ Наиля Ишмухаметова оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: sunhome.ru