Ниигэм 4 jun 2021 312

​Улаан-Үдын «Ринпоче Багша» дасанда 20 мянган сэсэгүүд таригдаха

© фото: pixabay.com

Июниин 6-да Буряадай ниислэл хотын «Ринпоче Багша» дасанда үглөөнэй 10 сагһаа сэсэгүүд олоор таригдаха. Эдэ сэсэгүүд дасанай оранжерейдэ ургуулагдаа.

- 20 мянганһаа дээшэ сэсэгүүд бүхы боди саданарта зорюулагдана. Дасан ерэһэн һүзэгтэндэшье бэлэг болохо, - гэжэ «Ринпоче Багша» дасанай түлөөлэгшэд хэлэнэ.

 Буряадай ажаһуугшад дэмбэрэлтэй энэ хэрэгтэ оролсохо аргатай.

Фото: pixabay.com