Ниигэм 8 jun 2021 358

​Венгриин үдэрнүүд – Буряад Уласта

© фото: egov-buryatia.ru

Байгша оной июниин 9-һөө июлиин 9 болотор Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ, Баргажан болон Усть-Баргузин нютагуудта «Буряад Уласта Венгриин үдэрнүүд» анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэхэ.

Хэмжээ ябуулгын үедэ уран зураашан-график, дизайнер, мультпликатор Иштван Оросой «Иллюзия в графике и плакате» гэһэн үзэсхэлэн дэлгэгдэжэ, мүнөө үеын венгр кино, «Учим венгерский» гэһэн плакадуудай, хүүгэдэй номой шэмэглэлэй үзэсхэлэнүүд олондо дурадхагдаха. «Шандор Петефи в Бурятии: легенды и факты» гэһэн дискусси эмхидхэгдэхэ.

 «Ородой Холбоото Улас болон Венгрги гүрэнэй хоорондохи харилсаанда ээлжээтэ алхам хэгдэхэһээ гадна, һанал, бодолнуудаараа хубаалдаха арга олдоно. Аяншалжа ябахада, энэл бидэндэ хэрэгтэй бэшэ аал?» - гэжэ «Байкал» гэһэн аяншалгын мэдээсэлэй түбтэ тэмдэглэбэ.

Үнгэрһэн жэлэй декабрь һарада Москва хотодо Буряадай аяншалгын эд бараантай танилсуулгын үедэ Буряад Уласта Венгриин үдэрнүүдые эмхидхэхэ бодол ерээ һэн. Байгша оной март һарада MITT– 2021 гэһэн уласхоорондын үзэсхэлэндэ «Байкал» гэһэн аяншалгын мэдээсэлэй түб болон Москва хотодо Венгриин бүрин эрхэтэ түлөөлгын газартай хэлсээн баталагдаа.

Хэмжээ ябуулга тухай тодорхой мэдээсэл эндэ абахаар.

Фото: egov-buryatia.ru