Ниигэм 8 jun 2021 346

​Улаан-Үдын һургуулинуудта аттестат барюулха ёһолол газаа эмхидхэгдэхэ

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Байгша ондо Улаа-Үдын һургуулинуудта 11-дэхи класс гурба мянган тухай һурагшад, 9-дэхи классу 6 мянганһаа дээшэ һурагшад дүүргэнэ. Аттестат барюулха ёһолол яажа эмхидхэгдэхэб гэжэ Улаан-Үдэ хотын захиргаанай болбосоролой талаар хорооной түрүүлэгшэ Татьяна Митрофанова хэлэжэ үгэбэ.

9-дэхи класс дүүргэгшэдтэ аттестат июниин 16-да барюулагдаха, 11-дэхи классай һурагшадта – июниин 26-да.

Нэгэ доро гурбан классһаа олоор бэшээр суглуулжа, түрэлхидэй нэгэнэй хабаадалгатайгаар хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ болоно. Хэмжээ ябуулга байшан соо үнгэргэбэл, класс бүхэнэй һүүлээр байшан арюудхаха, сэбэр агаар оруулха шухала.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан