Ниигэм 10 jun 2021 381

​Буряад Уласта COVID-19 үбшэнтэнэй тоо үдэрһөө үдэртэ олошорно

© фото: pixabay.com

Роспотреб-хиналтын һүүлэй мэдээсэлээр, Буряад Уласта 130 коронавирус үбшэндэ нэрбэгдээ. Улаан-Үдэдэ үбшэлһэн 40 хүн элирүүлэгдээ, бэшэниинь – уласай аймагуудта.

Табадахи үдэрөө 100-һаа дээшэ үбшэнтэн элирүүлэгдэнэ. COVID-19 пандемиин эхиһлэн сагһаа хойшо 39 614 шэнэ үбшэ халдаһан байна. Тэдэнэй  54%-нь (21 139 хүн) Улаан-Үдын ажаһуугшад болоно.

Эмшэлгын эмхидэ ороһон хүнүүдэй тоо мянганһаа дээшэ болоо. Мүнөө уласай стационарнуудта 1526 коронавирус үбшэнтэндэ эмнэлгын эмхидэ туһа хүргэгдэнэ. 

Фото: pixabay.com