Ниигэм 11 jun 2021 334

​Буряад Уласай Хориин аймагта Үдэр голой эрье сэбэрлэбэ

© фото: Хоринск-инфо.24/7

Буряад Уласай Хориин аймагай Хори нютагта табан үдэрэй туршада субботник эмхидхэжэ, часай туршада Үдэ голой эрье бог шоройһоо сэбэрлээ. Бүхыдөө 43 мэшээг бог шорой тусхай талмайда гаргагдаа, 12 мэшээг бог шорой элдүүрилэгдэхэ газарта абаашагдаа.

Хэмжээ ябуулгада эмхидхэгшэд, зургаан гэр бүлэ болон һурагшад дэмбэрэлтэй хэрэгтэ хабаадаа.

Бог шорой уһанай эрьедэ нэгэ доро хаанаһааб даа сугларшоо бэшэ, өөһэдымнай оршон тойрон байгаалида хайша хэрэгэй хандаса болоно. Хүн бүхэн өөрынгөөшье хойноһоо һаань, сэбэрлэжэ байбалнь, иимэ байдал тохёолдохогүй һэн. 

Фото: Хоринск-инфо.24/7