Ниигэм 15 jun 2021 629

​Бороохон                   

© фото: pixabay.com

ТЕЛЕУТ ХЭЛЭН

Бороохон                          Марина ТАРАСОВА
Бороохон-гороохон доро
Нүхэртэйгөө ябанабди,
Дулаахан бороо доро
Дуулажа ябанабди.
Уры урдана
Урматай шолшогонон,
Уры соогуур оймонобди,
Угаа гоё.
Гороохон эльбэнэ
Хасарыем, нюурыем,
Бороохон – гороохон
Хабатайл байна даа.
Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Автор: Галина Базаржапова-Дашеева бэлдэбэ

Фото: pixabay.com