Ниигэм 22 jun 2021 305

​Үхибүүдтэ тэдхэмжэ түлэлгэдэ Буряад Уласта 700 саяһаа дээшэ түхэриг дамжуулагдаха

© фото: pixabay.com

Олзо багатай гэр бүлэнүүдые Ородой Холбоото Уласай Засагай газар дэмжэһээр. Гүрэнэй можо нютагуудта 3-һаа 7 наһа хүрэтэр хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдтэ һара бүлын түлбэридэ гэжэ нэмэлтэ 55,3 миллиард түхэриг дамжуулагдаха. Энээн тухай захирамжа Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустин абаба.

2021 ондо энэ тэдхэмжэдэ 199 миллиард түхэриг һомологдоһон байгаа. Тэдхэмжэ түлэхэ гуримай хубилгагдаһанһаа нэмэлтэ мүнгэн һомологдоо. Гэр бүлын байдалһаа боложо, үхибүүдэй ажамидаралай уласай доодо хэмжээнһээ 50%, 75%, 100% түлэгдэжэ болохо.

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлээр, һара бүри 3-һаа 7 наһа хүрэтэр хүүгэдтэй 33 097 гэр бүлэ 39 909 үхибүүндэ тэдхэмжэ түлэгдэнэ. 2021 ондо ниигэмэй энэ тэдхэмжэ түлэлгэдэ 3,8 миллиард түхэригһөө дээшэ хараалагданхай. Ородой Холбоото уласай премьер-министр Михаил Мишустинай захирамжаар гүрэнэй можо нютагуудта дамжуулагдаха лрд год на реализацию этой меры социальной поддержки было 55,3 миллиард түхэригэй 701 саяһаа дээшэ Буряад Уласта дамжуулагдаха.

Тэдхэмжэ абадаг 3-һаа 7 наһа хүрэтэр хүүгэдтэй бүлэнүүд 8-800-350-57-16 гэһэн түлбэригүй утаһаар «Наши дети» гэһэн албанда хандажа, һонирхоһон асуудалнуудтаа харюу абаха аргатай. Тиихэдэ Telegram мессенджертэ https://t.me/Minsoc03bot чат-бот канал байгуулагданхай.

 

Фото: pixabay.com